Tarpvyriausybinė komisija

Tarpvyriausybinė dvišalio Lietuvos ir Azerbaidžano bendradarbiavimo komisija ir jos sudėtis buvo patvirtinta 2009 m. lapkričio 4 d. Prezidento nutarimu Nr. 579. Komisijos pirmininku iš Azerbaidžano pusės buvo paskirtas Azerbaidžano Respublikos mokesčių ministras Fazilas Mamadovas. Komisijos pirmininkas iš Lietuvos pusės yra Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Pirmasis posėdis

2010-05-26

Pirmoji tarpvyriausybinė Lietuvos ir Azerbaidžano bendradarbiavimo komisija pradėjo darbą Lietuvos sostinėje Vilniuje 2010 m. gegužės 26 d. Šio renginio metu buvo aptartas ekonominis šalių bendradarbiavimas ir kiti aktualūs klausimai.

Azerbaidžano delegacijai vadovavo Azerbaidžano mokesčių ministras Fazilas Mamadovas, kuris kartu su Lietuvos užsienio reikalų ministru Audroniu Ažubaliupirmininkavo tarpvyriausybinei bendradarbiavimo komisijai.

Mokesčių ministras Fazilas Mamadovas susitiko su Lietuvos ministru pirmininku Andriumi Kubiliumi ir Lietuvos užsienio reikalų ministru Audroniu Ažubaliu. Jie ne tik aptarė su ekonominiu bendradarbiavimu susijusius klausimus, bet ir apsikeitė nuomonėmis apie dvišalių investicijų ir bendradarbiavimo informacinių technologijų, aplinkos apsaugos, sveikatos ir socialinės apsaugos srityse svarbą.

Šalys taip pat aptarė Kalnų Karabacho problemą. Lietuvos ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras pritarė pozicijai, kurią anksčiau išreiškė CatherineAshton, Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, pareiškusi, kad Europos Sąjunga nepripažįsta konstitucinio ir teisinio pagrindo, kuriuo Kalnų Karabache buvo surengti „parlamento rinkimai“.

Antrasis posėdis

2012-04-02

Antrasis Azerbaidžano ir Lietuvos tarpvyriausybinės prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdisvyko Baku. Posėdžio metu daugiausia dėmesio buvo skirta abiejų valstybių politinio, ekonominio ir humanitarinio bendradarbiavimo klausimams.

Pažymėta, kad iki šiol ekonomikos srityje sudaryta daugiau nei 10 įvairių sutarčių. Buvo susitarta spartinti dokumentų projektų dėl platesnio bendradarbiavimo prekybos, transporto, oro susisiekimo, tarptautinių kelių transporto, žemės ūkio, aplinkos apsaugos, standartizavimo ir metrologijos, mokslo ir švietimo srityse.

Abiejų šalių atstovai pristatė investicinį klimatą, turizmo potencialą ir reformas informacinių technologijų bei sveikatos priežiūros srityse. Susitikimo metu buvo aptartas bendrų įmonių steigimas įvairiose pramonės šakose. Šalys aptarė galimybes bendradarbiauti transporto sektoriuje, įskaitant Azerbaidžano prekių gabenimą per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, taip pratęsiant koridoriaus TRASECA maršrutą.

Abi šalys susitarė keistis patirtimi el. vyriausybės ir el. parašo srityje. Renginyje taip pat buvo pristatyta tarpvyriausybinės komisijos interneto svetainė.

Komisijos pirmininkas iš Azerbaidžano pusės mokesčių ministras Fazilas Mamadovas pažymėjo, kad šalių tarpusavio prekyboje neišnaudojamos visos bendradarbiavimo didinimo galimybės: „Azerbaidžano ir Lietuvos prekybos apyvarta praėjusiais metais sumažėjo 25 % iki 25 milijonų dolerių“.

Komisijos pirmininkas iš Lietuvos pusės užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis sakė, kad Azerbaidžanas aktyviai dalyvauja užtikrinant Europos energetinį saugumą, o šalys domisi šia sritimi ir dvišalėmis investicijomis. Ministras pakvietė Azerbaidžaną dalyvauti keliuose Lietuvoje vykdomuose projektuose, įskaitant konteinerių maršrutą ir SGD terminalo, kurio pajėgumas sieks 3 milijonus kubinių metrų, statybą.

Po susitikimo buvo pasirašytas rezultatų protokolas.

Trečiasis posėdis

2013-06-28

Trečiasis Azerbaidžano ir Lietuvos dvišalio bendradarbiavimo tarpvyriausybinės komisijos posėdis vyko Vilniuje, Lietuvoje.

Pasak mokesčių ministro, komisijos bendrapirmininkiai– Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Azerbaidžano mokesčių ministras Fazilas Mamadovas– posėdyje pasakė kalbas. Ministrai įvertino komisijos veiklą plėtojant ir stiprinant valstybių santykius.

Pažymėta, kad dvišaliai santykiai aktyviai plėtojami.

Taip pat nurodyta, kad dvišaliai santykiai yra aktyvūs ir daugiašalio bendradarbiavimo srityje, ypač įgyvendinant ES Rytų partnerystės programą.

Vėliau abi šalys pristatė savo ekonominę situaciją, investicinę aplinką ir IT sektoriaus plėtrą.

Komisija aptarė bendradarbiavimo plėtrą skatinant abipuses investicijas, ekonominę padėtį ir dvišalių komercinių-ekonominių santykių plėtrą pramonės ir energetikos, žemės ūkio, jaunimo ir sporto, kultūros, IT ir kitose srityse.

Kitą komisijos posėdį susitarta surengti Azerbaidžane.

Vėliau Azerbaidžanas ir Lietuva pasirašė dvišalio bendradarbiavimo komisijos posėdžio protokolą.

Ketvirtasis posėdis

2014-10-22

Šamkire (Azerbaidžanas) spalio 22 dieną įvyko ketvirtasis Lietuvos ir Azerbaidžano tarpvyriausybinės dvišalio bendradarbiavimo komisijos posėdis, kuriam vadovavo Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Azerbaidžano mokesčių ministras Fazilis Mamedovas.

Delegacijos pabrėžė, kad dar lieka daug neišnaudotų galimybių prekybos ir investicijų srityse, todėl sutarta toliau stiprinti dvišalius santykius, keistis informacija apie investicinius projektus, organizuoti Lietuvos ir Azerbaidžano verslo misijas, kurios suaktyvintų įmonių kontaktus.

Aptariant bendradarbiavimą žemės ūkio srityje, pabrėžti aukšti lietuviškų žemės ūkio produktų gamybos bei kokybės standartai ir šių produktų pardavimo galimybės Azerbaidžano rinkoje.

Šalys susitarė pagreitinti Azerbaidžano prisijungimo prie konteinerinio traukinio „Vikingas“ projekto procesą bei bendradarbiauti pritraukiant geležinkelio krovinius iš Kinijos per Klaipėdos jūrų uostą. 

Kalbant apie energetiką, ypatingas dėmesys skirtas gamtinių dujų ir naftos klausimams. Lietuvos atstovai pristatė Lietuvos ir viso regiono dujų rinkoje vystomus projektus bei pakvietė Azerbaidžano energetikos įmones juose dalyvauti.‎

Posėdyje pažymėtas sėkmingas bendradarbiavimas vykdant bendrus informacinių technologijų (IT) projektus. Lietuvos delegacija perdavė Azerbaidžanui asociacijos „Infobalt“ IT įmonių e. sprendimų paketus, skirtus valstybinėms ir savivaldos institucijoms.

Šalys sutarė surengti kultūros dienų mainus švenčiant Lietuvos ir Azerbaidžano diplomatinių santykių atkūrimo dvidešimtmetį – Azerbaidžano kultūros dienas Lietuvoje 2015 metais ir Lietuvos dienas Azerbaidžane 2016 metais. Taip pat sutarta plačiau išnaudoti galimybes ES Rytų partnerystės iniciatyvos rėmuose ir keistis ekspertais bei žiniomis kultūros paveldo ir kultūros bei kūrybinių industrijų srityse.

Susitikime akcentuotas siekis dar efektyviau išnaudoti bendradarbiavimo galimybes mokslo ir švietimo srityje, pabrėžta tiesioginių abiejų šalių aukštųjų mokyklų kontaktų svarba, pasidžiaugta, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose šiais metais studijuoja apie 200 Azerbaidžano piliečių.

Azerbaidžanas ir Lietuva pasirašė dvišalio bendradarbiavimo komisijos posėdžio protokolą.

Ieškoti archyve